Sharing is caring!

चोखो माया साउनको~ भेल सम्झियौ
पदक जित्न खेले जस्तो~ खेल सम्झियौ
आफ्नोपन दिएपोत प्रेमको आभास हुन्छ,
मात्रै स्त्री पुरुषको~~~ मेल सम्झियौ।

नबिना खनाल गौतम
पोखरा लामाचौर

 
 
 
shares